Yrkesskade Trafikkulykke

Gratis konsultasjon

Tlf. 22 42 42 42

E-post: lohne@ladv.no

Skadelidte som ønsker å få vurdert sin personskadesak kan ta kontakt på telefon eller e-post for en uforpliktende samtale uten kostnad.

Erstatning etter personskade? Er du skadet i trafikken, på jobben eller ved behandlingsfeil skal du få dekket ditt tap og stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Einar I. Lohne har Møterett for Høyesterett og er en av landets ledende og mest erfarne advokater på personskade.

Einar har arbeidet med personskade erstatning og forsikringsoppgjør for skadelidte over hele landet siden 1991. Han er partner og en del av erstatningsgruppen i Langseth Advokatfirma DA    www.langsethadvokat.no.

Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter

Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter
I boken «Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter» skriver jeg om rettslige problemstillinger forbundet med lav medisinsk invaliditet.

«Selv om personskaden i utgangspunktet ikke er stor, kan det økonomiske tapet bli betydelig.»

Aktuelle saker fra domstolene i Norge

En god dom om årsakssammenheng

Nok en god dom om årsakssammenheng etter personskade. Vi vant frem både i Gjøvik tingrett og i Eidsivating lagmannsrett. Instans Eidsivating lagmannsrett Dato 2017-06-12 Publisert LE-2016-152452 Stikkord Erstatningsrett. Skadeserstatning. Whiplash. Årsakssammenheng....

Compensation Firm of the Year in Norway
Compensation Firm of the Year in Norway
Einer I. Lohne is the winner of The 2011 Norwegian – Compensation Law Firm of the Year Award
Global Law Experts
I personskadeerstatningssaker dekkes utgifter til juridisk bistand som regel av det forsikringsselskap som er ansvarlig, eller under en yrkesskadeforsikring.
Mange skadelidte vil også ha krav på fri rettshjelp.
Websider fra Internett Studio