Personskade: Yrkesskade og trafikkskade erstatning

Gratis konsultasjon

Tlf. 22 42 42 42
E-post: lohne@ladv.no

Skadelidte som ønsker å få vurdert sin personskadesak kan ta kontakt på telefon eller e-post for en uforpliktende samtale uten kostnad.

Kontakt personskadeadvokat Einar L. Lohne direkte

Kontaktskjema

Erstatning etter personskade?

Har du fått en personskade i en trafikkulykke eller en yrkesskade i jobbsammenheng eller ved en behandlingsfeil skal du få dekket ditt tap og stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Einar I. Lohne har Møterett for Høyesterett og er en av landets ledende og mest erfarne advokater på personskade, yrkesskade og trafikkskade.

Einar har arbeidet med personskade erstatning og forsikringsoppgjør for skadelidte over hele landet i en rekke år. Han er partner og en del av erstatningsgruppen i Langseth Advokatfirma DA    www.langsethadvokat.no.

Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter

Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter

I boken «Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter» skriver jeg om rettslige problemstillinger forbundet med lav medisinsk invaliditet.

«Selv om personskaden i utgangspunktet ikke er stor, kan det økonomiske tapet bli betydelig.»

Aktuelle saker fra domstolene i Norge

  • Nok en god erstatningsdom fra lagmannsretten
    Det er godt å nå frem med en sak etter å ha jobbet tett sammen med klienten i flere år. Som oftest går det bra, og det endte med nok en god erstatningsdom. Her er nok en god erstatningsdom: InstansEidsivating lagmannsrett – DomDato2017-06-12PublisertLE-2016-152452StikkordErstatningsrett. Skadeserstatning. Whiplash. Årsakssammenheng. Medisinsk ervervsuførhet.SammendragKvinne (dengang 29 år gammel) fikk nakkesmerter i… Les mer: Nok en god erstatningsdom fra lagmannsretten
  • Advokat i retten
    I en dom av 11. desember 2019 kom Agder lagmannsrett til at Trygderettens kjennelse var ugyldig. Det betyr at vår klient vil få godkjent hele sin uførhet som utløst av en yrkesskade i 1994. Saken ble for den skadelidte prosedert i retten av advokat Einar I. Lohne. Motpart var Staten ved Nav. Her er lagmannsrettens… Les mer: Advokat i retten

Compensation Firm of the Year in Norway

Compensation Firm of the Year in Norway

Winner of The 2011 Norwegian – Compensation Law Firm of the Year Award.

Global Law Experts

I personskadeerstatningssaker dekkes utgifter til juridisk bistand som regel av det forsikringsselskap som er ansvarlig, eller under en yrkesskadeforsikring.
Mange skadelidte vil også ha krav på fri rettshjelp.