Personskade: Yrkesskade og trafikkskade erstatning

Gratis konsultasjon

Tlf. 22 42 42 42
E-post: lohne@ladv.no

Skadelidte som ønsker å få vurdert sin personskadesak kan ta kontakt på telefon eller e-post for en uforpliktende samtale uten kostnad.

Erstatning etter personskade?

Har du fått en personskade i en trafikkulykke eller en yrkesskade i jobbsammenheng eller ved en behandlingsfeil skal du få dekket ditt tap og stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd.

Einar I. Lohne har Møterett for Høyesterett og er en av landets ledende og mest erfarne advokater på personskade, yrkesskade og trafikkskade.

Einar har arbeidet med personskade erstatning og forsikringsoppgjør for skadelidte over hele landet siden 1991. Han er partner og en del av erstatningsgruppen i Langseth Advokatfirma DA    www.langsethadvokat.no.

Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter

Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter

I boken «Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter» skriver jeg om rettslige problemstillinger forbundet med lav medisinsk invaliditet.

«Selv om personskaden i utgangspunktet ikke er stor, kan det økonomiske tapet bli betydelig.»

Aktuelle saker fra domstolene i Norge

  • Forsikringsselskapenes rådgivende leger har liten vekt i retten
    Vår klient ble skadet i en trafikkulykke i 2011. Etter ulykken har hun hatt vedvarende nakkeplager, og har falt delvis ut av jobb. Ansvarlig forsikringsselskap, Eika Forsikring AS, avslo erstatning og påsto at det var andre årsaker til nakkeplagene og den reduserte arbeidsevnen. I en dom fra Gjøvik tingrett avsagt 7. juni 2016 ble forsikringsselskapet … Les mer
  • En god dom om årsakssammenheng
    Nok en god dom om årsakssammenheng etter personskade. Vi vant frem både i Gjøvik tingrett og i Eidsivating lagmannsrett. Instans Eidsivating lagmannsrett Dato 2017-06-12 Publisert LE-2016-152452 Stikkord Erstatningsrett. Skadeserstatning. Whiplash. Årsakssammenheng. Medisinsk ervervsuførhet. Sammendrag Kvinne (dengang 29 år gammel) fikk nakkesmerter i forbindelse med en kollisjon i lav hastighet. Etter noen uker ble hun sykemeldt … Les mer

Compensation Firm of the Year in Norway

Compensation Firm of the Year in Norway

Winner of The 2011 Norwegian – Compensation Law Firm of the Year Award.

Global Law Experts

I personskadeerstatningssaker dekkes utgifter til juridisk bistand som regel av det forsikringsselskap som er ansvarlig, eller under en yrkesskadeforsikring.
Mange skadelidte vil også ha krav på fri rettshjelp.