Fra domstolen

Forsikringsselskapenes rådgivende leger har liten vekt i retten

Vår klient ble skadet i en trafikkulykke i 2011. Etter ulykken har hun hatt vedvarende nakkeplager, og har falt delvis ut av jobb. Ansvarlig forsikringsselskap, Eika Forsikring AS, avslo erstatning og påsto at det var andre årsaker til nakkeplagene og den reduserte arbeidsevnen. I en dom fra Gjøvik tingrett avsagt 7. juni 2016 ble forsikringsselskapet …

Forsikringsselskapenes rådgivende leger har liten vekt i retten Les mer »

Full erstatning for nakkesmerter etter fire runder i retten

Vår klient var passasjer i en minibuss som ved Elverum ble påkjørt bakfra av en personbil i stor fart. Etter fire runder i retten fikk hun full erstatning for varige nakkesmerter. Eidsivating lagmannsrett dom. Erstatning. Personskade. Varige nakkesmerter. Stikkord: Erstatningsrett. Bilulykke. Nakkesleng. Nakkesmerter. Personskade. Bilansvarsloven § 4.   Sammendrag: Saken gjaldt krav om erstatning på …

Full erstatning for nakkesmerter etter fire runder i retten Les mer »

Ung kvinne ble 50 % arbeidsufør etter en liten nakkeskade

Vår klient ble skadet i en trafikkulykke på Lillehammer i 2005. Hun ble 50 % arbeidsufør som følge av en nakkeskade som ga 9 % medisinsk invaliditet. If Skadeforsikring avslo erstatning og sa blant annet at en liten nakkeskade ikke kan gi en så betydelig uførhet. Vi vant frem både i tingretten på Gjøvik og i lagmannsretten.   …

Ung kvinne ble 50 % arbeidsufør etter en liten nakkeskade Les mer »

Ung ufør vant over NAV etter mopedulykke ved Hønefoss

Vår klient ble delvis ufør som følge av hode- og nakkesmerter etter en mopedulykke ved Hønefoss. Hun var bare 16 år da skaden skjedde, men NAV og Trygderetten avslo uførepensjon etter reglene om «ung ufør». Vi måtte til Lagmannsretten for å vinne frem.    Borgarting lagmannsrett – dom. LB-2011-101831. Trafikkskade. Ung ufør. Stikkord: Folketrygdloven § 3-21 …

Ung ufør vant over NAV etter mopedulykke ved Hønefoss Les mer »

Full erstatning selv om det var liten skadeevne for nakkeskaden

At det foreligger en skadeevne er et grunnvilkår for årsakssammenheng. I alt for mange saker avslår forsikringsselskapene erstatning som følge av påstått manglende skadeevne. Det pekes gjerne på at skadeevne mangler som følge av at skadene på bilene var beskjedne. I denne saken ble vår klient tilkjent full erstatning for en nakkeskade selv om det var svært små …

Full erstatning selv om det var liten skadeevne for nakkeskaden Les mer »

Dom: Skade i trafikken førte til full erstatning

Vår klient arbeidet som bingovertinne da hun fikk en skade i trafikken i Telemark i 2003. Hun falt ut av arbeid og ble påført et økonomisk tap. Etter anke til lagmannsretten ble hun tilstått full erstatning for inntektstap. Hun fikk også menerstatning i gruppe 5 for en sammensatt psykisk og fysisk skade. Agder lagmannsrett. LA-2009-152359. Stikkord: Erstatningsrett. Menerstatning. Inntektstap. Skade. Skade serstatningsloven § …

Dom: Skade i trafikken førte til full erstatning Les mer »