Om Einar I. Lohne

Einar I. Lohne er en ledende erstatningsadvokat, og har arbeidet med erstatnings- og forsikringsoppgjør for skadelidte i mange år. Han har behandlet et stort antall skadesaker og ført mer enn 250 erstatningssaker i domstoler over hele landet.

Personskadeadvokat Einar I. Lohne
Skade? Jeg hjelper deg gjerne med erstatningsoppgjøret.

Målsetningen er alltid at den enkelte skadelidte skal få et hurtig og riktig oppgjør som dekker hele det økonomiske tapet skaden har utløst.

«Jeg arbeider i alle saker i et team med andre advokater i Langseth Advokatfirma. Firmaets erstatningsavdeling består av dyktige og erfarne advokater med kompetanse innen de ulike deler av erstatningsretten. Sammensetningen av teamet vil bli tilpasset de problemstillinger som reiser seg i den enkelte sak.»

Lohne har møterett for Høyesterett. Målsetningen er alltid at det skal skje et raskt og riktig oppgjør, og at alle skadelidte skal få dekket sitt økonomiske tap fullt ut.

Lohne er tildelt prisen: Compensation firm of the Year in Norway 2011. Prisen utdeles av Corporate INTL Global Awards.

PUBLIKASJONER OG FOREDRAG

Lohne har skrevet en rekke artikler om erstatningsrett, og utga i 2015 boken Erstatningsoppgjør ved lave invaliditeter. En ny og oppdatert utgave av boken ble utgitt på Gyldendal forlag i januar 2020. Som en kommentar til Ask-dommen i Høyesterett (Rt-2010-1547), skrev Lohne i 2011 artikkelen Årsakskravet i Ask-dommen – Er det noe nytt? Artikkelen er publisert i Tidsskrift for Erstatningsrett 2011-4, og i Gyldendal Rettsdata.

Lohne holder jevnlig foredrag om erstatningsrett, og holdt i 2018 foredraget Årsakssammenheng og sensitisering ved Det Årlige Personskadeerstatningsrettskurset for advokater og saksbehandlere. Kurset arrangeres av Juristenes Utdanningssenter. I 2015 holdt han foredraget Erstatningsoppgjør ved lavinvaliditetsskader på samme sted, og 2016 har Lohne holdt foredraget Medisinske forklaringer i lys av juridisk årsakslære på Personskadeforbundet LTN sitt Medisinsk-juridisk nakketraumeseminar.

Artikler

Gjenopptak av en tidligere oppgjort erstatningssak, 2016

Rådgivende legers rolle ved personskader, 2016
Hva er en nakkeskade? 2015
Skadestatistikk, 2015
Årsakskravet i Ask-dommen – Er det noe nytt? 2011

UTVALGTE PROSJEKTER OG DOMMER

Lohne var med i advokatteamet som representerte de skadelidte i erstatningsoppgjøret mot Jernbaneverket og Staten etter Åsta-ulykken i 2001.

Etteroppgjør II-saken, HR Gjenopptak, Avtaleloven § 36

Etteroppgjør I-saken, Rt-2013-769 – Gjenopptak av tidligere erstatningsoppgjør. Avtaleloven § 36.
Stutteri-saken, Rt-2010-584 – Utmåling av økonomisk tap. Nakkeskade.
Biseth-saken, Rt-2007-158 – Årsakssammenheng. Adekvans. Psykisk skade.
Ranheim-saken, Rt-2001-337 – Årsakssammenheng. Adekvans. Skade av arm.

Saker i Høyesterett

Som en følge av Rauken-dommen har det nå blitt mulig for skadelidte som tidligere har fått et erstatningsoppgjør å fremme krav om et etteroppgjør dersom skaden har forverret seg og ført til et høyere økonomisk tap.

Enkelte saker i lagmannsretten
Rauken II, Eidsivating 2014, LE-2013-101620
Holthe-saken, Eidsivating 2013, LE-2012-06172
Ung ufør-saken, Borgarting, 2013, LB-2011-101831
Baustad-saken, Hålogaland 2011, LH-2011-57306
Lurås-saken, Borgarting 2010, LB-2009-133190
Bingovertinne-saken, Agder 2010, LA-2009-152359
Dybvik-saken, Hålogaland 2009, LH-2009-51173
Karlsen-saken, Borgarting 2009, RG 2009 s. 1043
Angvik-saken, Frostating 2005, RG 2005 s. 968
Drosjesjåfør-saken, Borgarting 2004, LB-2003-011864


ARBEIDSPRAKSIS OG UTDANNING

2014 –              Partner og styreleder i Langseth Advokatfirma
2007 –              Møterett for Høyesterett
1997 – 2014     Partner i advokatfirmaet Seim-Haugen, Steenstrup/Hartsang
1993 – 1997     Partner i advokatfirmaet Arntzen, Lohne, Dehli & Haugen
1990 – 1993     Advokatfullmektig
1986 – 1990     Juridisk rådgiver og personalsjef i Diners Club Norge AS
1986                Cand. jur, Universitetet i Oslo


UTVALGTE VERV

2014 – 2018     Varamedlem i Oslo kommunes klagenemnd
2011 –  2017    Styremedlem i Norges Golfforbund
2009 –              Medlem i faggruppen i Personskadeforbundet LTN
2003 – 2009     Styreleder i Grini Golfklubb
1995 – 2015     Juridisk rådgiver for Norges Jeger- og fiskerforbund
1993 – 2006     Nestleder i Landsforeningen for Nakkeskadde LFN (Norges Handikapforbund)


NYE KLIENTER

Alle nye klienter tilbys en kostnadsfri gjennomgang av sin sak.

SPRÅK

Norsk
Engelsk

E-post: lohne@ladv.no
Telefon: (+47) 22 42 42 42

Mobil 48 100 444

Download: vCard