Gjenopptak advokat

En avsluttet erstatningssak kan gjenopptas

Mange skadelidte opplever en forverring enten av helsen eller av arbeidsevnen – eller av begge deler – etter at erstatningsoppgjøret har skjedd.

Det var lenge nesten umulig å få forsikringsselskapene til å behandle saken på nytt. Etter en Høyesterettsdom i 2013, hvor jeg førte saken for skadelidte, har det blitt mulig å få saken gjenopptatt og få ny utbetaling i et etteroppgjør.

Har du opplevet en forverring etter erstatningsoppgjøret kan jeg gjerne gjøre en vurdering av om det bør fremmes et krav om et etteroppgjør i din sak.

Her kan du lese enkelte av mine artikler og dommer om gjenopptak:

 • Forverring av arbeidsevnen ga gjenopptak av erstatningssak
  Viktig dom om gjenopptak av erstatningssak! Vår klient ble skadet i en trafikkulykke ved Elverum i 1996. Hun inngikk et par år senere en avtale med If om et oppgjør på kr 50.000 som «fullt og endelig». Etter hvert falt hun 50 % ut av arbeid og fremmet krav om etteroppgjør for å få full …

  Gjenopptak Les mer »

 • Gjenopptak og etteroppgjør av erstatningssak
  Vår klient fikk gjenopptatt sin tidligere avsluttede erstatningssak og ble tilstått full erstatning i et etteroppgjør selv om hun tidligere hadde inngått en avtale med forsikringsselskapet om et «fullt og endelig» oppgjør. Gjenopptak av erstatningssaken var begrunnet i at arbeidsevnen ble verre etter oppgjøret. Partene var i saken enige om beregningen av hva hun skulle motta i …

  Gjenopptak Les mer »

 • Artikkel om gjenopptak av erstatningsoppgjør
  Gjenopptak og etteroppgjør kan være nødvendig for at skadelidte skal få full erstatning når det har skjedd en forverring av helse eller arbeidsevne etter at et erstatningsoppgjør har skjedd.

Personskadeadvokat Einar I. Lohne

Personskadeadvokat Einar I. Lohne

Einar I. Lohne er en av landets ledende og mest erfarne personskadeadvokater. Einar har arbeidet med erstatnings- og forsikringsoppgjør for skadelidte siden 1991. Han har møterett for Høyesterett og har skrevet en rekke artikler om erstatningsrett.

Les mer…

Compensation Firm of the Year in Norway

Compensation Firm of the Year in Norway

Winner of The 2011 Norwegian – Compensation Law Firm of the Year Award.

Global Law Experts