Forverring av arbeidsevnen ga gjenopptak av erstatningssak

Viktig dom om gjenopptak av erstatningssak! Vår klient ble skadet i en trafikkulykke ved Elverum i 1996. Hun inngikk et par år senere en avtale med If om et oppgjør på kr 50.000 som «fullt og endelig». Etter hvert falt hun 50 % ut av arbeid og fremmet krav om etteroppgjør for å få full […]

Forverring av arbeidsevnen ga gjenopptak av erstatningssak Read More »