Etteroppgjør

Gjenopptak og etteroppgjør av erstatningssak

Vår klient fikk gjenopptatt sin tidligere avsluttede erstatningssak og ble tilstått full erstatning i et etteroppgjør selv om hun tidligere hadde inngått en avtale med forsikringsselskapet om et «fullt og endelig» oppgjør. Gjenopptak av erstatningssaken var begrunnet i at arbeidsevnen ble verre etter oppgjøret. Partene var i saken enige om beregningen av hva hun skulle motta i […]

Gjenopptak og etteroppgjør av erstatningssak Read More »