Artikkel om gjenopptak av erstatningsoppgjør

Gjenopptak og etteroppgjør kan være nødvendig for at skadelidte skal få full erstatning når det har skjedd en forverring av helse eller arbeidsevne etter at et erstatningsoppgjør har skjedd.

Artikkel om gjenopptak av erstatningsoppgjør Read More »