Forverring av arbeidsevnen ga gjenopptak av erstatningssak

Viktig dom om gjenopptak av erstatningssak! Vår klient ble skadet i en trafikkulykke ved Elverum i 1996. Hun inngikk et par år senere en avtale med If om et oppgjør på kr 50.000 som «fullt og endelig». Etter hvert falt hun 50 % ut av arbeid og fremmet krav...

Gjenopptak og etteroppgjør av erstatningssak

Vår klient fikk gjenopptatt sin tidligere avsluttede erstatningssak og ble tilstått full erstatning i et etteroppgjør selv om hun tidligere hadde inngått en avtale med forsikringsselskapet om et «fullt og endelig» oppgjør. Gjenopptak av erstatningssaken var begrunnet...

Artikkel om gjenopptak av erstatningsoppgjør

Enkelte ganger opplever skadelidte at det skjer en forverring etter at et forsikringsoppgjør har skjedd. Det kan da være nødvendig å gjenoppta saken for at skadelidte skal få dekket det fulle tapet som skaden har medført. Et gjenopptak innebærer at en sak som er...
Websider fra Internett Studio