Utmåling av menerstatning

Menerstatning dekker ikke direkte økonomisk tap, men er en kompensasjon for den tapte livsutfoldelse en skade antas å medføre. Hjemmel for tilståelse av menerstatning er skadeserstatningsloven § 3-2 første setning: Har skadelidte fått varig og betydelig skade av...

Full erstatning selv om det var liten skadeevne for nakkeskaden

At det foreligger en skadeevne er et grunnvilkår for årsakssammenheng. I alt for mange saker avslår forsikringsselskapene erstatning som følge av påstått manglende skadeevne. Det pekes gjerne på at skadeevne mangler som følge av at skadene på bilene var beskjedne. I...

Årsakssammenheng mellom trafikkulykke og personskade

Lagmannsretten kom til at det forelå årsakssammenheng mellom en trafikkulykke vår klient var involvert i og en varig personskade. Retten drøftet grundig de fire vilkår for årsakssammenheng i nakkeslengsaker og konkluderte med at kravene til skadeevne, akuttsymptomer...

Drosjesjåfør fikk erstatning etter nakkeslengskade

Drosjesjåfør fikk erstatning. Vår klient fikk en nakkeslengskade i en trafikkulykke ved påkjørsel bakfra under arbeid som taxisjåfør i mai 1997. Hun fikk en nakkeskade og utviklet hode og nakkeplager. Skaden ble godkjent som yrkesskade. Uenigheten med...
Websider fra Internett Studio