Nakkesleng – myter og faktum

Samfunnets holdninger til nakkesleng og nakkeslengskader påvirkes fremdeles av myter. Årsaken til dette er, som ved fremveksten av alle myter, ikke annet enn uvitenhet.