Nakkesleng – myter og faktum

Samfunnets holdninger til nakkesleng påvirkes fremdeles av myter. Årsaken til dette er, som ved fremveksten av alle myter, ikke annet enn uvitenhet om nakkesleng og nakkeskader. Den nakkeslengskadde merker at holdninger er preget av uvitenhet i møte med sitt nærmiljø,...
Websider fra Internett Studio