Artikkel om gjenopptak av erstatningsoppgjør

Enkelte ganger opplever skadelidte at det skjer en forverring etter at et forsikringsoppgjør har skjedd. Det kan da være nødvendig å gjenoppta saken for at skadelidte skal få dekket det fulle tapet som skaden har medført. Et gjenopptak innebærer at en sak som er...
Websider fra Internett Studio