Kravet til adekvans ved personskadeerstatning

Adekvans et en del av kravet til årsakssammenheng. Det innebærer at skaden ikke må være for fjern, avledet eller for indirekte i forhold til ulykken. At en person som har vært utsatt for en nakkeslengmekanisme får varige plager i nakken vil naturlig nok ikke være inadekvat. Adekvans blir først et tema når skaden har utviklet seg på […]

Kravet til adekvans ved personskadeerstatning Read More »