Hva er en nakkeslengskade?

En nakkeslengskade kan oppstå ved at nakkens muskler og sener overstrekkes. I SMM-rapport 5/2000, utarbeidet av Sintef Unimed for Sosial- og helsedepartementet, gis en definisjon av nakkeslengskade på side 9: Nakkesleng er definert som en «akselerasjons-deselerasjons mekanisme som overfører energi til nakken». Skaden kan skyldes påkjørsler av motorkjøretøy bakfra eller fra siden, men kan også […]

Hva er en nakkeslengskade? Read More »