Dom: Skade i trafikken førte til full erstatning

Vår klient arbeidet som bingovertinne da hun fikk en skade i trafikken i Telemark i 2003. Hun falt ut av arbeid og ble påført et økonomisk tap. Etter anke til lagmannsretten ble hun tilstått full erstatning for inntektstap. Hun fikk også menerstatning i gruppe 5 for en sammensatt psykisk og fysisk skade. Agder lagmannsrett. LA-2009-152359. Stikkord: Erstatningsrett. Menerstatning. Inntektstap. Skade. Skade serstatningsloven § …

Dom: Skade i trafikken førte til full erstatning Les mer »