Årsakssammenheng mellom trafikkulykke og personskade

Vår klient fikk etter anke til lagmannsretten full erstatning for personskade påført ham i en trafikkulykke.