Årsakssammenheng mellom trafikkulykke og personskade

Lagmannsretten kom til at det forelå årsakssammenheng mellom en trafikkulykke vår klient var involvert i og en varig personskade. Retten drøftet grundig de fire vilkår for årsakssammenheng i nakkeslengsaker og konkluderte med at kravene til skadeevne, akuttsymptomer...
Websider fra Internett Studio