Ung ufør vant over NAV etter mopedulykke ved Hønefoss

Vår klient ble delvis ufør som følge av hode- og nakkesmerter etter en mopedulykke ved Hønefoss. Hun var bare 16 år da skaden skjedde, men NAV og Trygderetten avslo uførepensjon etter reglene om «ung ufør». Vi måtte til Lagmannsretten for å vinne frem.    Borgarting lagmannsrett – dom. LB-2011-101831. Trafikkskade. Ung ufør. Stikkord: Folketrygdloven § 3-21 […]

Ung ufør vant over NAV etter mopedulykke ved Hønefoss Read More »