Dekning av utgifter til juridisk bistand i en erstatningssak

Utgifter til juridisk bistand skal i prinsippet dekkes på lik linje med andre utgifter skadelidte påføres ved en personskade. I denne artikkelen skriver jeg om de muligheter og begrensninger som skadelidte møter i praksis. Skadelidte har behov for juridisk bistand Under behandlingen av saken er skadelidte ofte redusert som følge av den aktuelle skaden eller …

Dekning av utgifter til juridisk bistand i en erstatningssak Les mer »